És el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament, en el qual els representants de la ciutadania i els representants de l'Ajuntament debaten els assumptes principals del poble.

 

COMPOSICIÓ I MEMBRES DEL CONSELL

 

- Alcalde/alcaldessa

- Regidor delegat/regidora delegada de Participació Ciutadana

- Vicepresidències executives dels consells sectorials, a més del Consell Escolar i del Consell de la Joventut o, en cas que no siga membre de la corporació, la Presidència.

- Una persona representant de cada partit polític que tinga la seu social a Cocentaina (PSPV-PSOE, PP, 03820-COMPROMÍS, GUANYAR COCENTAINA, CIUDADANOS COCENTAINA)

- Una persona representant de cadascun dels consells sectorials, a més del Consell Escolar i del Consell de la Joventut, que no siga la persona que ocupa la Presidència o Vicepresidència.

- Una persona representant de l'Associació de Veïns i Veïnes.

- El secretari o secretària de la corporació o personal funcionari en qui delegue.

 

ACTES

2021

2021-05-26

2021-03-10

2020

2020-12-02

2020-09-30

2020-01-15

2019

2019-01-29

2019-03-01 recompte vots

2019-04-23

2018

2018-01-30

2018-05-03

2018-07-12

2018-10-23

2017

2017-02-01                                        

2017-04-26                                        

2017-07-05                                        

2017-10-25                                        

 

Compartir: