És el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament, en el qual els representants de la ciutadania i ela representants de l'Ajuntament debaten els assumptes principals del poble.

 

COMPOSICIÓ I MEMBRES DEL CONSELL

 

- Alcalde/ssa

- Regidor/a delegat/ada de Participació Ciutadana

- Vicepresident/es executius/ves dels consells sectorials, a més del Consell Escolar i del Consell de la Joventut o, en cas que no siga membre de la Corporació, el seu President/a

- Un/a representant de cada partit polític que tinga la seu social a Cocentaina (PSPV-PSOE, PP, 03820-COMPROMÍS, GUANYAR COCENTAINA, CIUDADANOS COCENTAINA)

- un/a representant de cadascú dels consells sectorials, a més del Consell Escolar i del Consell de la Joventut, que no siga la persona que exerceix els càrrecs de President/a o Vicepresident/a.

- un/a representant de l'associació de veïns/es.

- el/la secretari/a de la Corporació o funcionari/a en qui delegue.

 

ACTES

2017-02-01                                         2018-01-30

2017-04-26                                         2018-05-03

2017-07-05                                         2018-07-12

2017-10-25                                         2018-10-23

 

2019-01-29

2019-03-01 recompte vots

2019-04-23

 

 

Compartir: